Partners

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Powiat Strzeliński

Gmina Strzelin

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.

Wojskowy Klub Sportowy “Śląsk”

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław

Quartz System – Kopalnia Łupków Kwarcytowych “Jegłowa”